News‎ > ‎News‎ > ‎

International Seminar

posted Mar 22, 2011, 9:33 PM by 정하승   [ updated Mar 23, 2014, 10:31 PM by Chang-jin Kang ]
 
 
2011.03.17(목) 4시부터 서울대학교 초장대교량사업단 주최로 International Seminar가 개최되었습니다.
Seminar에서는 일본 Hokkaido대학의 HAYASHIKAWA, MATSUMOTO교수님의 강연이 있었습니다. 
ċ
SCF1368.JPG
(2927k)
Chang-jin Kang,
Mar 23, 2014, 10:31 PM
Comments