News‎ > ‎News‎ > ‎

제 11회 한일 강교량 심포지엄

posted Aug 18, 2011, 8:38 PM by SUNJOONG KIM   [ updated Mar 23, 2014, 10:31 PM by Chang-jin Kang ]
 
    
    
    일자 : 2011.08.25(목)~27 (토)
    장소 : 제주, 제주대학교
 
    김호경 교수님과 석사과정 중 박진, 김선중 학생의 발표가 있었습니다.
    
 
 
Comments